Ντοματα φωτιας – Special tomato Feuer nt

Ντοματα φωτιας – Special tomato Feuer nt

By

Ντομάτα φωτιάς ( με τυριά & καυτερή πιπεριά φλαμπέ ) – Special tomato Feuer NT  ( with cheeses & hot pepper )

Like: